overmatig kwijlen bij kinderen 0-4j /preverbale logopedie

29 Mei 11:45 Door:

Heeft u als ouder een vraag over  het kwijlen van uw  kind? Vraagt u zich af of het kwijlen nog hoort bij de leeftijd van uw kind? Ann heeft als preverbaal logopediste  een cursus gevolgd over dit onderwerp. Zij heeft nu een instrument in handen ( ontwikkeld op afdeling kinderrevalidatie van Radboud UMC in  Nijmegen) waarmee het kwijlen van uw kind in kaart kan worden gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, ontwikkeling en verschillende situaties waarin kwijlen opvalt. Op basis van deze gegevens kan zo nodig een passende begeleiding worden opgestart. Een verwijzing van de jeugd-/kinder-/huisarts voor preverbale logopedie is nodig.

 

Categorie: