Specialisaties

Overzicht specialisaties:

Mimetherapie

Mimetherapie wordt toegepast bij mensen met een aangezichtsverlamming waarbij de functie van de aangezichtszenuw aan het herstellen is. Door de verlamming werken de spieren in het aangezicht aan 1 zijde niet goed. Daarnaast kunnen zogenaamde meebewegingen ontstaan. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld door het sluiten van het oog de mondhoek opgetrokken wordt.

Het doel van de mimetherapie is het bevorderen van symmetrie in het aangezicht :

 • In rust
 • Bij praten
 • Bij eten en drinken
 • Bij uiten van emoties

Volgende aspecten komen aan bod:

 • Massage
 • Oefeningen voor beweging van neus, lippen, wang, oog en voorhoofd
 • Onderscheid spannen – ontspannen
 • Beheersen van meebewegingen
 • Verbeteren van eten en drinken
 • Uitdrukken van emoties in aangezicht
 • Aandacht voor persoonlijke verwerking

Ziekte van Parkinson

Logopedie en PLVT

De spraak bij parkinsonpatiënten kan slechter verstaanbaar worden. Dit is vooral te merken aan:

 • een zachte stem
 • een hese stem
 • binnenmonds of mompelend spreken
 • monotoon spreken

Dit komt door stijfheid in de spieren waardoor het spreken steeds meer moeite kost. De gevolgen zijn te kleine en tragere bewegingen van de lippen, de tong, de keelspieren en de stembanden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat parkinsonpatiënten beter kunnen bewegen en spreken als ze op de juiste manier gestimuleerd worden. De logopedische behandeling bestaat uit het leren toepassen van luider spreken. Luider spreken leidt tot beter verstaanbaar spreken.

Wat doet de logopediste?

Als logopediste (Ann) ben ik aangesloten bij ParkinsonNet. Onderdeel van de cursus was de therapie PLVT ( pitch limiting voice treatment) waarbij de instructie “luid en laag” helpt tot beter verstaanbaar spreken bij parkinsonpatiënten. Een zachte stem wordt beter hoorbaar dus beter verstaanbaar, een hese stem wordt helderder. De articulatie en spreektempo verbeteren tegelijkertijd, want binnenmonds spreken en snel spreken zijn moeilijk vol te houden als je luid spreekt.

De therapie is intensief: minimaal 3x per week een half uur logopedie gedurende 4 tot 6 weken. Daarnaast is thuis oefenen noodzakelijk.

Bijkomende problemen

Veel parkinsonpatiënten hebben moeite om de juiste woorden te vinden of de draad van het verhaal vast te houden. De logopediste kan adviezen geven in het omgaan met deze problemen.
Ook voor oefeningen en adviezen bij slikproblemen ( zoals veelvuldig verslikken en langzamer kauwen/slikken) of bij problemen met speekselverlies, kunt u ons om advies vragen.

Nuttige informatie

Preverbale Logopedie

Preverbale Logopedie of prelogopedie richt zich op de behandeling en begeleiding van jonge kinderen met eet- en/of drinkproblemen. In het eerste levensjaar leren kinderen drinken aan de borst of fles, drinken uit een beker en leren verschillende soorten voedsel eten. Het is niet vanzelfsprekend dat dit allemaal goed gaat.

Preverbale Logopedie

Bekijk de folder

Preverbale logopedie is bedoeld voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

 • Drinken uit de borst
 • Drinken uit de fles
 • Eten van de lepel
 • Kauwen
 • Slikken
 • Drinken uit een beker
 • Controle van speeksel ( overmatig kwijlen)

Er kan sprake zijn van afweer of weigeren van voedsel, kokhalzen spugen of verslikken.

De preverbaal logopedist kan ook een rol spelen bij het afbouwen van sondevoeding.

Wat doet de logopedist?

Preverbale logopedie wordt meestal in de thuissituatie gegeven, omdat dit een goed beeld geeft hoe het eten en drinken gaat. Er wordt een intake en anamnese afgenomen. Vervolgens zal de logopediste het preverbaal onderzoek doen en wordt het eten en drinken geobserveerd. Hierna wordt samen met de ouders besloten of de behandeling en/of begeleiding gestart wordt.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Verbeteren van de mondmotoriek
 • Advies en begeleiding aan ouders en directe omgeving
 • Directe behandeling van het kind

We werken nauw samen met huisarts, kinder- en jeugdarts, jeugdverpleegkundige, lactatiekundige, kraamverzorgende, diëtiste, fysiotherapeut en psycholoog

Voor preverbale logopedie is een verwijzing van de huisarts met vermelding “preverbale logopedie aan huis “nodig.

Een preverbaal logopedist heeft een Post HBO opleiding gevolgd en staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie.

Nuttige websites: www.prelogopedie.nl